Cloud computing

  • Projektowanie strategii do pracy w chmurze
  • Architektura serverless
  • Zarządzanie usługami w chmurze
  • Migracja do operacji w chmurze