Konsulting

  • Analiza wymagań
  • Altkom Inventive Meetings
  • Transformacja cyfrowa
  • Modelowanie procesów biznesowych
  • Projektowanie i audyt architektury IT
  • Zarządzanie licencjami
  • Przejęcie w utrzymanie i rozwój systemów innych firm