AIM – Altkom Inventive Meetings

To autorska metodyka poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych dla firm sektora finansowego. Powstała na bazie doświadczeń ASC pochodzących z realizacji licznych projektów wdrożeniowych i doradczych. Metodyka oparta jest na „Wzorcach twórczego myślenia” Genricha Altshullera, autora „The Theory of Inventive Problem Solving” (TRIZ). 

Cel

Kluczowym elementem metodyki AIM są warsztaty z klientem. Ich celem jest kreowanie wizji, które są realne do przełożenia na istniejące otoczenie biznesowe i informatyczne firmy lub produktu, w myśl zasady: „don’t do innovation, but innovate in what you do!”. Dokonuje się ono poprzez burzenie utartych schematów i definicji  – tzw. fiksacji (fixideness) a następnie budowanie nowych mechanizmów, które w inny sposób wykorzystują obecnie istniejące elementy.

Przykłady

X-sell: „Włamanie w czasie wyjazdu”

Produkt obecnie oferowany przez Towarzystwo ubezpieczeń:
Ubezpieczenie turystyczne w kanale sprzedaży direct. 

Wypracowana innowacja:
Podczas procesu sprzedaży ubezpieczenia podróżnego, korzystając z informacji, że na czas wyjazdu Klient  pozostawi bez opieki swój dom lub mieszkanie, system automatycznie pyta Klienta o chęć zakupu ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem na okres nieobecności.

 Oczekiwane korzyści:

 • Stworzenie potrzeby – prawdopodobnie klient nie zdaje sobie sprawy z istnienia produktu, który zabezpieczy jego mienie na czas nieobecności lub nie pomyśli o takiej możliwości.
 • Szybka sprzedaż – pobranie danych klienta i okresu ubezpieczenia z polisy turystycznej, bez potrzeby uzupełniania dodatkowych informacji.
 • Wzrost sprzedaży produktów Towarzystwa przy minimalnym nakładzie pracy.

 

 

Ubezpieczenie AC:  „Tylko zderzaki”

Produkt oferowany przez Towarzystwo ubezpieczeń:
Ubezpieczenie AC pojazdów mechanicznych

Wypracowana innowacja:
Dostępne na rynku standardowe ubezpieczenie AC (auto casco) z założenia obejmuje ochroną cały pojazd. Ponieważ jest ono nieobowiązkowe i dość kosztowne, to klienci rzadko decydują się na jego zakup. Innowacja w podejściu do oferowania tego konkretnego produktu Towarzystwa polega na umożliwieniu ubezpieczenia od wypadku tylko wybranych przez Klienta elementów pojazdu.

Przykładowo:

 • Tylko „korpus” pojazdu (zderzaki, nadwozie, drzwi i szyby, z pominięciem wnętrza, wyposażenia i silnika) – dla kierowców jeżdżących ostrożnie, obawiających się wyłącznie o otarcia swojego zadbanego pojazdu.
 • Tylko szyby oraz opony – dla mało aktywnych kierowców, których pojazd stoi na parkingu publicznym (ochrona przed wandalizmem).

Oczekiwane korzyści:

 • Dopasowanie do potrzeb. Elastyczność w oferowaniu ubezpieczenia AC spowoduje obniżenie składki i tym jego samym jego sprzedaż do klientów dotychczas nie korzystających z tego produktu.
 • Zysk. Wzrost sprzedaży, dzięki poszerzeniu rynku o klientów wrażliwych na cenę standardowego ubezpieczenia AC.

Metodyka AIM

Etapy procesu dochodzenia do innowacji

Głównym celem wykorzystania metodyki AIM jest wypracowanie nowych wizji i koncepcji wspierających działalność biznesową naszych Klientów. Odbywa się  ono w ramach 3 –etapowego procesu poszukiwania innowacji, gdzie każdy etap niesie ze sobą inny zakres prac, zestaw korzyści i dostarczonych produktów.

 

Etap 1: Warsztaty AIM

Celem warsztatów jest wypracowanie innowacyjnych pomysłów w kluczowych obszarach, np. produktów, podejścia do rozwiązywania problemów, obsługi procesów. Każdy z pomysłów jest oceniany pod względem wykonalności i dostarczanych korzyści. Harmonogram warsztatu:

 • Wprowadzenie do metodyki Altkom Inventive Meetings (AIM).
 • Wybór obszaru do pracy warsztatowej.
 • Zastosowanie narzędzi poszukiwania innowacji w istniejących elementach wybranego obszaru, zgodnie z metodyką AIM.
 • Sesje burzy mózgów w małych grupach z udziałem konsultantów Altkom i facylitatora AIM, bezpośrednio pomagających w stosowaniu narzędzi  poszukiwania innowacji.
 • Inwentaryzacja wszystkich innowacyjnych pomysłów.
 • Priorytetyzacja pomysłów.

 

Spośród wszystkich pomysłów, wybranych zostaje kilka najważniejszych, dla których tworzone są krótkie business case’y

 

Etap 2: Rozwój wybranych pomysłów

Dla pomysłów, które spotkały się z uznaniem, podejmujemy dalszą pracę z Klientem, rozszerzając materiały o:

 • Krótki opis rozwiązania – tj.  nowego lub zmodyfikowanego procesu, rozwiązania IT albo innej proponowanej zmiany.
 • Oczekiwane korzyści – względem obecnego procesu biznesowego, obecnych rozwiązań IT oraz innych wymagań wstępnych czy ograniczeń.
 • Analizę SWOT – w tym ryzyka związane z wdrożeniem pomysłu.

 

Etap 3: Wdrożenie rozwiązań

Ostatnim etapem jest wcielenie wypracowanych pomysłów w życie na płaszczyźnie organizacyjnej, biznesowej i technologicznej, zgodnie z potrzebami zidentyfikowanymi na poprzednim etapie i składa się z:

 • Przygotowania założeń projektu dla każdego pomysłu, w tym: celów do osiągnięcia
 • Harmonogramu wdrożenia, zawierającego m.in.:
  • Specyfikację wymagań.
  • Zmiany struktury organizacyjnej.
  • Modyfikacje procesu.

Co dalej?

 1. Wybierz obszary, w których masz problemy i chcesz w nich szukać innowacji.
 2. Wybierz osoby – zarówno specjalistów we wskazanych obszarach, jak i osoby nie mające większej wiedzy na jego temat.
 3. I skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej.

ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Telefon: (+48) 22 460 99 31

E-mail: sites@altkom.pl