Manifest

„Zobaczyć inaczej” wyraża nasze podejście do pracy z Klientami i odzwierciedla nadrzędne wartości którymi kierujemy się w biznesie Efektywności i Bezpieczeństwa.

Efektywność to dla nas:

 • Rozpoczynanie każdego projektu od określenia oczekiwanych efektów biznesowych wspólnej pracy - nie chcemy angażować się w przedsięwzięcia, które w naszej ocenie nie niosą korzyści dla Klienta.
 • Otwartość na dzielenie się odpowiedzialnością za efekt finansowy projektów - zarówno w chwili wdrożenia jak i w perspektywie długoterminowej.
 • Dostarczanie naszym Klientom optymalnego rozwiązania w oczekiwanym czasie.
 • Bycie doradcą w wykorzystaniu technologii w biznesie Klienta - dobieranie metod, technologii i zespołu do realizacji prac adekwatnie do potrzeb i sytuacji.
 • Poszukiwanie wspólnie z Klientem innowacyjnej perspektywy jego rozwoju - inwestowanie w długoletnie, partnerskie relacje z Klientami.
 • Koncentrowanie naszej działalności na dostarczeniu rozwiązań wynikających bezpośrednio z unikalnych potrzeb Klientów.

Bezpieczeństwo rozumiemy jako:

 • Zapewnienie naszym Klientom rozwiązań, które wykorzystują tylko sprawdzone i wiarygodne technologie.
 • Bieżące interesowanie się tym, co dzieje się w branży, jakie rozwiązania mają przyszłość, a jakie są chwilową modą.
 • Poznawanie nowych technologii podczas wewnętrznych prac badawczych, a nie podczas komercyjnych projektów.
 • Zrozumienie realnych potrzeb naszych Klientów oraz ludzi prowadzących ich biznes.
 • Znajomość specyfiki i wymagań branży Klienta – zdobyta i ugruntowana przez ponad dwadzieścia lat doświadczeń.
 • Wzajemne zaufanie.