Jak pracujemy

Przy wyborze metodyk zwracamy uwagę na te, które wzmacniają pracę grupową a naszym Klientom gwarantują przewidywalność i efektywną realizację ich celów biznesowych. Umiejętność budowania i utrzymywania adekwatności procesu wytwórczego, zawdzięczamy naszym kompetencjom oraz doświadczeniu dzięki któremu stajemy się coraz lepsi.

Nasza praca jest uporządkowana, dobrze zdefiniowana i właściwie skorelowana z celami biznesowymi Klientów. Dzięki połączeniu wytrwałości i kreatywności nasze rozwiązania działają przez lata, są aktualne (aktualizowane) technologicznie i nadal się rozwijają.

Stosujemy najnowocześniejsze, mainstreamowe technologie, które dają Klientom pewność efektywnego wykonania aplikacji oraz możliwość dalszego rozwoju dzięki między innymi dostępności specjalistów na rynku pracy.

W porozumieniu z Klientami możemy także stosować niszowe rozwiązania lub starsze wersje technologii. W takich przypadkach proponujemy ścieżki efektywnej i bezpiecznej migracji technologicznej, pozwalającej rozwiązaniom odzyskać świeżość przy zachowaniu biznesowej skuteczności.

Technologie

Java (Spring / JPA / Hibernate / Spring Boot / Spring Cloud)

.NET (ASP.NET MVC / WebAPI / WCF / WinForms / Azure)

Web (Angular / ReactJS / Webpack / Grunt/ Gulp / Bower / Jess / Sass)

DB (Oracle / MS SQL Server/ PostgreSQL)

Test (TestLink / JIRA / Bugzilla / Selenium / Protractor / Geb / Spock)

Mobile (Apache Cordova / Xamarin / Android SDK / iOS)

Analysis (Specification By Example / UML / BPMN / EA / Balsamiq)

Architecture (DDD / CQRS / Microservices / API / Event-driven / Serverless)

Proces rekrutacji

Jedno spotkanie, możliwość rekrutacji zdalnej
mniej niż 2 godziny na rozmowę i testy merytoryczne
informacja - w jakie umiejętności warto inwestować
odpowiedź - zawsze i każdemu!

Rozwój

Wszyscy nasi specjaliści mają czytelne ścieżki rozwoju. Wiedzą, jakich kompetencji oczekujemy na poszczególnych stanowiskach. Oprócz zdefiniowania celów rozwojowych, organizujemy wewnętrzne fora wymiany wiedzy i doświadczeń służące dzieleniu się pomysłami. Regularnie udzielamy sobie informacji zwrotnej na temat jakości, standardów i efektywności naszej pracy. Rozwojowi kompetencji, dedykujemy 20 dni w roku. Jest to czas na naukę nowych technologii i prace R&D w projektach Proof Of Concept. Dzięki temu, jesteśmy stale gotowi do realizacji projektów w najnowocześniejszych technologiach.

Program juniorski

W relacji z naszymi pracownikami stawiamy na wspólną długoletnią pracę. Program juniorski może być dla Ciebie jej początkiem.
Oferujemy dwuetapowe szkolenie w środowisku pracy z praktykami, obejmujące:

  • Naukę technologii i narzędzi
  • Udział w rzeczywistych projektach pod okiem mentorów
  • Wielu naszych obecnych liderów zaczynało w taki sposób!

Oferty pracy