PHP Developer

NR REF.: 1017/PHP/ASC
OFERTA DOTYCZY PRACY WARSZAWIE, KRAKOWIE, LUBLINIE, BIAŁYMSTOKU

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Projektowanie oraz tworzenie aplikacji internetowych

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia w tworzeniu i utrzymywaniu złożonych aplikacji biznesowych w technologiach PHP7 OOP,
 • Praktycznej znajomości frameworka Zend lub Laravel,
 • Dobrej znajomości baz danych (preferowany MySQL),
 • Znajomości jQuery, css3, html5,
 • Doświadczenia w pracy w wysokich standardach jakościowych dotyczących kodu i dokumentacji,
 • Umiejętności w pracy pod presją czasu w projektach typu fixed price, SLA,
 • Umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne Czytanie dokumentacji technicznej,
 • Zaangażowania, odpowiedzialności, umiejętności pracy w zespole,
 • Gotowości do rozwoju i podejmowania wyzwań.

Dodatkowe wymagania/zalety:

 • ORM Doctrine,
 • Angular2

Wybranej Osobie zaoferujemy:

 • Możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • Udział w tworzeniu i utrzymywaniu nowatorskich narzędzi,
 • Kartę Multisport,
 • Język angielski w siedzibie firmy,
 • Prywatną opiekę zdrowotną,
 • Elastyczne godziny pracy.

Oferty (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) opatrzone w tytule powyższym numerem referencyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: praca@altkom.pl