Realizacje

Kancelaria Cyfrowa

System Kancelarii Cyfrowej został zbudowany w celu wspierania masowego procesu skanowania,
OCR-owania i archiwizacji dokumentów papierowych. Po raz pierwszy zastosowano go w firmie outsourcingowej, obsługującej placówki banku w procesach obsługi klienta.

Rozwiązanie zostało zintegrowane z systemem centralnym def 3000 oraz z innymi systemami wspierającymi pracę Banku.

Korzyści dla klientów

Po wdrożeniu tego rozwiązania firma zyskuje cyfrowe kopie dokumentów papierowych. Dzięki temu zdecydowanie skrócono czas dostępu do kopii dokumentów a dalsza obsługa sprawy może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Powstały też nowe możliwości obiegu dokumentów w postaci elektronicznej.

Z naszych usług skorzystali

Centrum Operacji Banku Pocztowego

Powrót do listy realizacji