Realizacje

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Zapewniamy rozwiązanie obsługujące kompleksowo proces likwidacji szkód komunikacyjnych, zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej. Umożliwia ono pełne rozliczenie kosztów likwidacji oraz obsługę złożonej sieci podwykonawców. Zapewnia także wsparcie operacyjne oraz kontrolę przebiegu całego procesu – od momentu zgłoszenia szkody, poprzez weryfikację zakresu ubezpieczenia, merytoryczną ocenę poziomu strat przez rzeczoznawców – do wypłaty odszkodowania, rozliczenia kosztów likwidacji i zamknięcia sprawy.

Korzyści dla klientów

Głównymi korzyściami z wdrożenia tego rozwiązania są: obniżenie kosztów obsługi szkód komunikacyjnych, zapewnienie jednolitego procesu obsługi, efektywna kontrola zasadności i wysokości wypłacanych odszkodowań oraz skrócenie czasu między zgłoszeniem roszczenia i wypłatą odszkodowania

Z naszych usług skorzystali

AXA Assistance; Ubezpieczenia Pocztowe

Powrót do listy realizacji