Realizacje

Rejestr Listów Zastawnych

System zapewnia całościową kontrolę procedur banku związanych z emisją, wpisem i obiegiem listów zastawnych. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z systemami centralnymi banku oraz z hurtownią danych. Powstało na potrzeby wsparcia pracy banku hipotecznego.

O rozwiązaniu

Korzyści dla klientów

Dzięki stworzeniu nowego, unikalnego rozwiązania wspierającego bankowe procedury, została wyeliminowana lub znacznie ograniczona praca manualna. Inną istotną korzyścią są możliwości raportowania pozwalające wypełnić obowiązki i wymagania narzucone przez Regulatora (KNF, MF).

Z naszych usług skorzystali

mBank Hipoteczny

Powrót do listy realizacji